Skip to main content

Masterclass - Vrouwelijke personages in ontwikkeling

Ben jij bezig met een project maar worstel je met de ontwikkeling van de vrouwelijke personages? Of heb je kritische feedback gekregen op de vrouwelijke representatie in jouw project? Dan is deze masterclass iets voor jou! 
Iedereen lijkt tegenwoordig op zoek naar ‘sterke vrouwenrollen’, maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat is de plaats van kwetsbaarheid, twijfel of afhankelijkheid bij deze rollen?

Er is de laatste tijd veel in ontwikkeling op het gebied van (vrouwelijke) representatie en perspectief en dat is hard nodig. Zo zijn de man-vrouwverhoudingen voor en achter de camera in Nederland nog altijd niet gelijk, en komen nog steeds te weinig films door de Bechdel-test.
Gelukkig wordt de noodzaak om dit recht te trekken steeds breder gevoeld en worden er goede stappen gezet waar het gaat om kwantitatieve representatie van vrouwen. Maar op het gebied van kwalitatieve (visuele en narratieve) representatie is er zeker nog werk aan de winkel. 

In deze masterclass van 3 dagen (6 dagdelen) onderzoeken we in hoeverre ons perspectief op vrouwenrollen nog altijd beïnvloed wordt door de zogenaamde ‘male gaze’ die te lang als een neutraal perspectief is gezien. We kijken ook naar andere ‘gazes’ en hoe die een vertelling kunnen veranderen. We bespreken stereotypen en onderzoeken het verschil met archetypen van vrouwelijke personages. Ook kijken we naar het effect van omkering (vrouwen in een ‘mannenrol’). Tot slot onderzoeken we of de klassieke dramatische structuren voldoende ruimte laten voor een vrouwelijk personage om haar verhaal te vertellen en wat de alternatieven zijn. Dit doen we steeds aan de hand van de eigen projecten van de deelnemers.

De masterclass is bedoeld voor professionele scenaristen en andere creatives (V/M/X) die individueel, of als team, de vrouwelijke personages in een eigen project met een kritische blik willen bekijken en met de opgedane inzichten verder willen ontwikkelen. 

Over de docenten

Gwyneth Sleutel deed tijdens haar studie (MA Beroepsgeoriënteerde specialisatie Filmstudies) aan de UvA veel onderzoek naar vrouwelijke representatie. Als dramaturg voor o.a. de NTR is zij vaak bezig met de representatie van vrouwelijke personages en voor maandblad Opzij schrijft zij een column over vrouwelijke filmpersonages. Ook is zij docent op de Scenariovakschool.

Sytske Kok is medeoprichter van de Scenariovakschool en werkzaam als scenariodocent en freelance scriptconsultant. Daarnaast is zij zelf scenarist en regisseur. Voor haar werk heeft zij zich verdiept in vrouwelijke archetypen en alternatieve verhaalstructuren.

Praktisch

De cursus vindt plaats op 3 vrijdagen: 8 en 22 december 2023 en 12 januari 2024, van 10 tot 17 uur (incl. een uur lunchpauze). 
De kosten bedragen € 595.
Locatie: Herengracht 613, Amsterdam.
Voor deze Masterclass kunnen filmprofessionals subsidie aanvragen bij het Filmfonds.
Je kunt je inschrijven tot en met 20 november 2023.

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de cursussen.