Skip to main content

Vaak gestelde vragen opleiding

Waar en wanneer zijn de lessen van de opleiding?

De lessen van de opleiding zijn op woensdagavond van 19-22 uur en op zaterdagochtend van 10-13 uur. Er kunnen soms ook lessen zijn op zaterdagmiddag.
De les op zaterdag wordt gegeven op de leslocatie in Amsterdam (Herengracht 274 of 613), de les op woensdagavond wordt online gegeven via Zoom (in incidentele gevallen kan daarvan worden afgeweken). De lessen starten op de eerste zaterdag van september.

Wat is de leslocatie?

Zie de pagina route voor een routebeschrijving.

Hoe zit het met annuleren?

Je kunt je deelname aan de opleiding kosteloos annuleren tot en met 15 augustus. Annuleer je tussen 16 augustus en de dag van de eerste lesbijeenkomst, dan ben je 5% van het lesgeld aan annuleringskosten verschuldigd. In het eerste jaar heb je tot en met 31 december de mogelijkheid om de opleiding te staken, waarbij je recht hebt op verrekening (restitutie dan wel kwijtschelding indien je gespreid betaalt) van de helft van het betaalde lesgeld.

Kan ik het lesgeld voor de opleiding in termijnen betalen?

Ja, in dat geval machtig je ons het lesgeld in tien maandelijkse termijnen van je rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier ontvang je tegelijk met je factuur.

Wat zijn de kosten?

Zie de pagina kosten.

Wanneer zijn de vakanties?
Wij volgen de schoolvakanties zoals die door de overheid worden vastgesteld voor de regio Noord (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties). De zaterdag hoort bij de voorafgaande week, dus bijvoorbeeld in de herfstvakantie is er in het weekend aan het begin van de vakantieweek wel les op de zaterdag, maar in het weekend aan het eind van de week niet.
Schrijf ik me meteen voor de hele opleiding in?

Nee, als je wordt toegelaten tot het basisjaar ben je voor één studiejaar ingeschreven. Voor het tweede jaar en het afsluitende laatste halfjaar schrijf je je apart in. In het eerste jaar kun je tot 31 december besluiten te stoppen, je krijgt dan de helft van het lesgeld terug.

Mag ik in het Engels schrijven?
Ja, het is in de opleiding toegestaan aan Engelstalige scripts te werken. Houd er rekening mee dat er wel altijd in het Nederlands wordt lesgegeven.
Wat is het verband met de Schrijversvakschool?

De Scenariovakschool is in 2021 gestart als een initiatief van docenten en medewerkers van de Schrijversvakschool. Scenario was vele jaren een afstudeerrichting op de Schrijversvakschool, maar omdat scenarioschrijvers beter alleen vakken kunnen volgen die geheel in het teken staan van scenario en film, werd besloten voor het vak scenario een aparte school op te richten met een eigen curriculum.  De lessen zijn op dezelfde locaties als die van de Schrijversvakschool, maar de Scenariovakschool is inmiddels geheel zelfstandig.

Hoe hoog is de werkdruk, en krijgen studenten huiswerk?

Tijdens de opleiding heb je meestal twee dagdelen per week les. Daarnaast moet je rekening houden met minimaal twee dagdelen per week (ongeveer 8 tot 10 uur) die je thuis besteedt aan het uitwerken van opdrachten.

Heb ik recht op studiefinanciering?

Aangezien onze opleiding een deeltijdopleiding is, bestaat er geen recht op studiefinanciering. Bovendien zijn wij een particuliere onderwijsinstelling die niet wordt bekostigd door het Ministerie van OC&W.

Kan ik ergens subsidie krijgen voor mijn lesgeld?

Op de pagina Kosten lees je meer over de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het lesgeld van onze opleiding.