Skip to main content

Gwyneth Sleutel

Gwyneth Sleutel studeerde af aan de beroepsgeoriënteerde specialisatie in Film Studies (UvA) waarna zij aan de slag ging als freelance script-editor voor producenten als Revolver Amsterdam, NL Film en Rose Stories.

Ze adviseerde voor het NPO-fonds en het Filmfonds en was drie jaar werkzaam als hoofdredacteur van VERS Magazine. Op dit moment werkt Gwyneth als dramaturg op de drama-afdeling van de NTR en begeleidt zij als freelance scriptcoach projecten voor Netflix en Generation Inclusion. Daarnaast werkt Gwyneth freelance als talentcoördinator bij het Nederlands Film Festival en als scripteditor bij Scriptbank. Tijdens haar studie deed Gwyneth research naar vrouwelijke representatie in film en media, en naar inclusief storytelling in Nederlandse film. In haar werkzaamheden als dramaturg streeft Gwyneth nadrukkelijk naar een inclusieve representatie.