Skip to main content

Visie

Scenariovakschool: Voor een nieuwe generatie scenaristen

Voor scenarioschrijven bestaat een groeiende belangstelling. Er bestaan steeds meer  platforms om audiovisuele verhalen te vertonen, waardoor ook een grotere behoefte is ontstaan aan goede scenario’s. De Scenariovakschool wil voorzien in de toenemende belangstelling om het vak scenarioschrijven te leren, mede ten behoeve van nieuwe talentvolle schrijvers die daarmee hun eigen verhalen kunnen vertellen. Het belang van deze verhalen wordt inmiddels breed gedeeld en er is dan ook een groeiende vraag naar divers schrijftalent met vakkennis. 

De Scenariovakschool streeft er dan ook actief naar een inclusieve opleiding te zijn waar divers schrijftalent, bijvoorbeeld aankomende scenaristen met een migratieachtergrond, alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. In dit verband zijn wij trots op onze samenwerking met ROSE stories, met wie wij deze ambitie nader gestalte kunnen geven.

De Scenariovakschool is als deeltijdopleiding mede bedoeld voor aankomende scriptschrijvers die naast hun scenarioambities een andere achtergrond hebben, hetzij elders in de media, hetzij in een heel ander werkveld. De opleiding wil de studenten alle vaardigheden van het ambacht leren, maar ze ook aanspreken op hun persoonlijke verhalen, schrijftalenten, hun creativiteit en hun verbeelding. Een goed scenario is immers niet alleen afhankelijk van de beheersing van de technieken van het schrijven, maar ook van de originele en de creatieve visie van de schrijver.

Op de Scenariovakschool leert men scenario's te schrijven voor korte en lange films, maar de studenten maken ook kennis met het schrijven voor high-end dramaseries en voor animatiefilms. Daarnaast heeft de opleiding ook oog voor nieuwe vormen van scenarioschrijven, zoals web-series, virtual reality-verhalen en audiodrama. In het opleidingsprogramma wordt ruim aandacht besteed aan inclusief vertellen, representatie van vrouwen en minderheden, maar ook aan filmgeschiedenis en aan het verfilmen van eigen werk. Want scenarioschrijven is niet alleen schrijven, het is ook film-maken. Door een goed beeld te krijgen van de creatieve en praktische ontwikkeling van een film, kun je daar in het scenario al op inspelen. Scenarioschrijvers zijn immers schrijvers en filmmakers tegelijk.

Ten slotte wil de opleiding de studenten goed voorbereiden op de beroepspraktijk. De docenten zijn alle volop actief in de Nederlandse filmindustrie en hebben als filmmakers hun sporen verdiend. Daarnaast zullen ook vele verschillende ervaren filmmakers en scenaristen hun opwachting maken als gastdocent. Ook zullen de studenten kennismaken met andere professionals uit de beroepspraktijk waar scenarioschrijvers mee te maken krijgen, zoals regisseurs, producenten, vertegenwoordigers van vertoners (televisiezenders, streamers en andere platforms) en van subsidiegevers en fondsen (Filmfonds, NPO-fonds), agenten en beroepsverenigingen. Studenten zullen aan hen hun eigen werk pitchen, maar ook kennismaken met het werk van collega’s tijdens bezoeken aan filmfestivals als Go Short, het Nederlands Filmfestival en het Internationale Filmfestival Rotterdam.

De Scenariovakschool is ontstaan uit de Schrijversvakschool. Opgericht in 1984 is de Schrijversvakschool al decennialang een gerenommeerde literaire schrijfopleiding en een begrip in de uitgeverswereld. Als non-profitorganisatie weet de school de kosten laag te houden en blijft de opleiding betaalbaar. Nadat het vak scenario vele jaren deel uitmaakte van het curriculum op de Schrijversvakschool, werd in 2021 na een lange periode van voorbereiding een nieuwe opleiding gestart met een eigen curriculum waarin alle aandacht exclusief uitgaat naar het scenarioschrijven. Het vak vraagt om samenwerking met andere filmprofessionals en de opbouw van een netwerk, waar de Scenariovakschool de studenten actief in wil begeleiden.

De oprichting van de Scenariovakschool kwam mede tot stand dankzij een subsidie van het LIRA fonds.

Diversiteit en inclusiviteit

Wij vinden het belangrijk om talenten met een biculturele achtergrond te helpen zich verder te ontwikkelen in het scenariovak en om hen de tools aan te reiken om hun eigen authentieke verhalen te kunnen vertellen. Daarom werkt de Scenariovakschool intensief samen met talentontwikkelingsorganisaties als ROSE Stories, Generation Inclusion, Greenlit en de New Producers Academy, die nadrukkelijk werken met talenten van kleur, die onvoldoende vertegenwoordigd zijn in onze huidige industrie. Deze talenten volgen cursussen op de Scenariovakschool en onze docenten treden op in het programma van deze organisaties. Daarnaast wil de Scenariovakschool actief bijdragen aan het inhoudelijke gesprek over diversiteit en inclusiviteit in ons werk. Er moeten meer mogelijkheden zijn voor nieuwe verhalen, authentiek aan de verschillende culturen in ons land, en er moet meer ruimte komen voor inclusiviteit in het scenarioschrijven zelf. In dat kader heeft de Scenariovakschool onlangs een masterclass georganiseerd met Jess King over hun boek Inclusive Screenwriting for Film and Television, waarin de traditionele structuren van scripts ter discussie worden gesteld en een pleidooi wordt gehouden voor meer inclusieve representatie in de media. Nu en in de nabije toekomst zal de Scenariovakschool verder haar best doen om de wereld van film en televisie meer kleur te geven!