Scenariovakschool: Voor een nieuwe generatie scenaristen

Voor scenarioschrijven bestaat een groeiende belangstelling. Deze toegenomen interesse is niet verrassend: er bestaan immers steeds meer mogelijkheden en platforms om audiovisuele verhalen te vertonen, waardoor ook een grotere behoefte is ontstaan aan goede scenario’s. De Scenariovakschool wil in deze toenemende belangstelling om het vak scenarioschrijven te leren gaan voorzien, mede ten behoeve van een nieuwe generatie talentvolle schrijvers die daarmee hun eigen verhalen kunnen gaan vertellen. Het belang van deze verhalen wordt inmiddels breed gedeeld en er is dan ook een groeiende vraag naar divers schrijftalent met vakkennis.

De Scenariovakschool is ontstaan als initiatief van de Schrijversvakschool. Opgericht in 1984 is de Schrijversvakschool al decennialang een gerenommeerde literaire schrijfopleiding en een begrip in de uitgeverswereld. Als non-profitorganisatie weet de school de kosten laag te houden en blijft de opleiding betaalbaar. Nadat het vak scenario vele jaren deel uitmaakte van het curriculum op de Schrijversvakschool, wordt nu een opleiding gestart met een eigen curriculum waarin alle aandacht uitgaat naar het scenarioschrijven. Het vak vraagt om samenwerking met andere filmprofessionals en de opbouw van een netwerk, waar deze nieuwe school de studenten actief in wil begeleiden.

De Scenariovakschool is als deeltijdopleiding mede bedoeld voor aankomende scriptschrijvers die naast hun scenarioambities een andere achtergrond hebben, hetzij elders in de media, hetzij in een heel ander werkveld. De opleiding wil de studenten alle vaardigheden van het ambacht leren, maar ze ook aanspreken op hun persoonlijke verhalen, schrijftalenten, hun creativiteit en hun verbeelding. Een goed scenario is immers niet alleen afhankelijk van de beheersing van de technieken van het schrijven, maar ook van de originele en de creatieve visie van de schrijver.

Naast scenario’s voor korte en lange (animatie-)films, maken studenten ook kennis met schrijven voor high-end dramaseries en zal de opleiding ook oog hebben voor de nieuwe vormen van scenarioschrijven: zoals web-series, virtualrealityverhalen en audiodrama. In het opleidingsprogramma wordt ruim aandacht besteed aan inclusief vertellen, representatie van vrouwen en minderheden, filmgeschiedenis, maar ook het verfilmen van eigen werk. Want scenarioschrijven is niet alleen schrijven, het is ook film-maken. Door een goed beeld te krijgen van de creatieve en praktische ontwikkeling van een film, kun je daar in het scenario al op inspelen. Scenarioschrijvers zijn immers schrijvers en filmmakers tegelijk.

De Scenariovakschool streeft er actief naar een inclusieve opleiding te zijn waar ook divers schrijftalent, bijvoorbeeld aankomende scenaristen met een migratieachtergrond, alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. In dit verband zijn wij trots op onze samenwerking met ROSE stories, met wie wij deze ambitie nader gestalte kunnen geven.

Ten slotte wil de opleiding de studenten goed voorbereiden op de beroepspraktijk. De docenten zijn volop actief in de Nederlandse filmindustrie, en daarnaast zijn er ook verschillende gastdocenten die als filmmakers hun sporen hebben verdiend, of hard op weg zijn dat te doen. Ook zullen de studenten kennismaken met andere professionals uit de beroepspraktijk waar scenarioschrijvers mee te maken krijgen, zoals regisseurs, producenten, vertegenwoordigers van vertoners (televisiezenders, streamers en andere platforms) en van subsidiegevers en fondsen (Filmfonds, NPO-fonds), agenten en beroepsverenigingen. Ze zullen aan hen hun eigen werk pitchen, maar ook kennismaken met het werk van collega’s tijdens bezoeken aan filmfestivals als Go Short, NFF en IFFR.