Skip to main content

Opleiding

Opzet opleiding Scenariovakschool

Toelating 

Om te kunnen starten op de Scenariovakschool moet je een grote belangstelling hebben voor film en verhalenschrijven. Daarnaast is enige ervaring hiermee noodzakelijk, die kan bestaan uit: de Basiscursus of de Cursus Filmscenario aan de Scenariovakschool, een succesvol afgerond basisjaar aan de Schrijversvakschool, of een vergelijkbare scenariocursus zoals de vroegere scenariocursus aan de Schrijversvakschool. Aantoonbare ervaring in de filmpraktijk kan ook voldoende zijn. Wil je weten of jouw ervaring toereikend is? Neem dan contact met ons op. Naast ervaring kijken we voor de selectie naar de kwaliteit van het door jou ingestuurde werk. Zie verder de aparte pagina over de selectieprocedure.

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit twee fases van in totaal 5 semesters (een halfjaar per semester). Doorgaans krijgen studenten twee dagdelen per week les, coaching of workshops. De lessen worden gegeven door gerenommeerde professionals uit het scenariovak en de filmindustrie.
De lessen zijn op zaterdagochtend en woensdagavond. De les op zaterdag wordt gegeven op de leslocatie in Amsterdam (Herengracht 274 of 613), de les op woensdagavond wordt online gegeven via Zoom (in incidentele gevallen kan daarvan worden afgeweken). De les op zaterdag is in principe in de ochtend, maar soms kunnen er ook lessen in de middag gepland worden.

Overzicht per semester

Eerste jaar 1e semester (september-december)

Introductie Filmmaken

De studenten worden geacht vertrouwd te zijn met de basisbegrippen van het scenarioschrijven, maar in de eerste lessen van de studie worden de belangrijkste zaken in sneltreinvaart herhaald.
Een scenario levert niet alleen de basis voor de film, het legt ook al heel veel vast in de filmische vormgeving. In deze lessen worden de grondslagen van het scenarioschrijven (notitie, scènes, vertellen in beeld en dialoog) en van de filmische taal behandeld, met verwijzingen naar canonieke films en belangwekkende scènes. In schrijfopdrachten wordt hiermee geoefend.

Structuur

In deze lessen wordt zowel op de klassieke structuur voor lange films, als op de vertaling hiervan naar korte films ingegaan. Wat is de drieaktenstructuur? Wat zijn plotpunten en welke rol speelt het midpoint in een verhaal? We kijken naar hoe een klassiek verteld verhaal in elkaar zit en hoe die vertelvorm is ontstaan. Daarnaast is er ook ruimte om te kijken naar hoe je van deze vaste regels kunt afwijken. Welke alternatieve verhaalvormen zijn er denkbaar? Zijn deze vormen universeel of persoonlijk en cultureel bepaald? In analyses en schrijfopdrachten wordt hiermee geoefend.

Tools

Welke technische middelen heb je om spanning in een scenario te vergroten? Hoe kun je gebruik maken van suspense, plant en pay off, dramatic irony en laat je een dramatische beslissing zien? De theorie die je in deze lessen leert kun je meteen toepassen in je eerste korte filmscenario.

Dialoogloze kort

In deze lessen schrijf je een korte film zonder dialoog, waardoor je oefent met alle filmische middelen die je als scenarist ter beschikking staan. Tijdens een serie workshops later in het eerste jaar verfilm en monteer je een scène uit dit scenario.

Mentorbijeenkomsten

De mentorbijeenkomsten zijn er om twee keer per jaar een vinger aan de pols te houden bij alle studenten wat betreft hun ontwikkeling.

Eerste jaar – 2e semester (januari-juni)

Personages

Hoe voorkom je stereotypen en clichés en zorg je dat je gelaagde personages creëert? Hoe zet je je karakters naast en tegenover elkaar? Welke archetypische personages kennen we en hoe kun je die inzetten? Wie is de protagonist en wie of wat is je antagonist? Wat is de zwakke plek of blinde vlek van je centrale personage? Wat is zijn of haar doel en wat heeft hij of zij (onbewust) nodig? In deze lessen leer je hoe je karakters door hun zwakke en sterke punten het plot meebepalen. In schrijfopdrachten wordt hiermee geoefend.

Dialoog / non-dialoog

Wat is een goede filmdialoog? Wanneer heb je als scenarist dialoog nodig en wanneer juist niet? Hoe verhoudt de dialoog zich tot handeling en beeld? In deze lessen oefen je je in de kunst van het dialoogschrijven.

Synopsis en treatment

Wat staat er in een synopsis? Wat is het verschil tussen een mini-treatment en een scenisch treatment? Wat is er nodig om van een idee een verhaal te maken? Hoe komen personages, plot, thema en arena in het verhaal samen en versterken ze elkaar? Wat wil je precies vertellen? Welk genre past bij je verhaal? Wat is de toon en stijl van je verhaal?

Kort scenario 2 

In deze lessen maak je een opzet voor een tweede 10 minutenscenario en werk je dit scenario in stappen uit tot een volledige eerste dialoogversie. Je werkt hierbij al meer zelfstandig. 

Go Short International filmfestival (*)

In het voorjaar bezoek je het Go Short International Filmfestival in Nijmegen en maak je kennis met het internationale aanbod van de korte film en VR, en volg je een door de school geselecteerde masterclass.

Genrebijeenkomsten

In deze bijeenkomsten bespreek je filmklassiekers om zo de kenmerken te ontdekken van de belangrijkste filmgenres. Wat is eigen aan horrorfilms, thrillers, (romantische) komedies, westerns, familiefilms, science fiction en road movies, en hoe wordt met deze genres door filmmakers gespeeld? Wisselende gasten van buiten de opleiding die ervaring hebben met het werken aan bepaalde genres worden gevraagd invulling te geven aan deze bijeenkomsten.

Workshops decoupage en montage

Onder begeleiding van filmprofessionals leer je de beginselen van decouperen en monteren om daarna met eenvoudige middelen, zoals een smartphone, een scène uit je dialoogloze kort te verfilmen. Hierdoor ervaar je wat het betekent om een geschreven scène om te zetten naar film.

Filmgeschiedenis 1

In dit blok worden een aantal hoogtepunten uit de filmgeschiedenis behandeld, en kijken we wat we daar als scriptschrijvers van kunnen leren.

Afsluiting van het eerste jaar in juni: Beoordeling

De docenten beoordelen in een vergadering of je werk van voldoende kwaliteit is om door te gaan naar het tweede jaar van de opleiding. Je kunt door naar het tweede jaar als je de basisvakken met voldoende resultaat hebt doorlopen en een 10 minutenscenario hebt geschreven dat uitzicht biedt op een professioneel schrijverschap. De uitslag van de vergadering wordt teruggekoppeld in een persoonlijk gesprek met de student.

Tweede jaar – 1e semester (september-december)

Bezoek NFF (*)

Aan het begin van het tweede jaar bezoek je het Nederlands Filmfestival en maak je kennis met de jaarlijkse oogst van Nederlandse films, bezoek je de Dag van het scenario en volg je een door de school geselecteerde masterclass.

Serieschrijven

In dit semester leer je wat eigen en anders is aan het schrijven van series. Na een aantal inleidende groepslessen ga je na de herfstvakantie met kleine schrijfteams onder begeleiding in zogenaamde writers' rooms een idee voor een serie uitwerken. 

Tweede jaar - 2e semester (januari - juni)

30-minutenscenario

In dit semester werk je een scenario van 30 minuten uit. Dat kan een single play zijn maar ook een pilot voor een serie.

Bezoek IFFR (*)

Eind januari bezoek je het International Film Festival Rotterdam, maak je kennis met het internationale filmaanbod en volg je een door de school geselecteerde masterclasses.

Schrijven voor animatie

Welke verhalen lenen zich het best voor animatie? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het schrijven van een scenario voor animatie? Hoe verloopt de samenwerking met de animator? Wat is de wisselwerking tussen ontwerp, storyboard en scenario?

Bewerken van romans

Hoe vertaal je proza naar scenario? Wat goed werkt in een roman, werkt niet automatisch ook in een film. Hoe kun je het verhaal van een roman opnieuw vertellen met filmische middelen? Hoe behoud je de essentie en maak je toch iets nieuws?

Waargebeurd

Hoe fictionaliseer je een waargebeurd verhaal en zijn karakters? Hoeveel vrijheid heb je om de werkelijkheid naar je hand te zetten? Leent iedere gebeurtenis zich voor een verfilming? Aan de hand van een casus leer je nadenken over het vertalen van een waargebeurd verhaal naar een film.

Audiodrama

Luisterfilms. Van hoorspeltraditie, tot audiodrama voor podcast. Hoe verbeeld je een verhaal met audio? Hoe gebruik je audio als narratieve tool? Hoe vertel je een verhaal serieel en bevorder je de doorluisterbaarheid?

Virtual Reality

Wat is Virtual Reality, wat zijn de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden? Hoe vertel je een verhaal in VR? Vanuit welk perspectief vertel je? Is de kijker het hoofdpersonage? Wat is de rol van geluid bij het sturen van de focus van de kijker?

Scriptontwikkeling in de praktijk

Een script ontwikkel je niet alleen. Zelfs als jij de enige schrijver bent van het project krijg je tijdens de ontwikkeling te maken met verschillende partners. Van regisseur en producent, tot omroepdramaturg en filmfondsconsulent, allemaal zullen ze hun feedback geven. Hoe ga je daarmee om? Waar luister je naar, wat wijs je af en hoe verwerk je de feedback zo dat je scenario er beter van wordt zonder je eigen stem te verliezen?

Genrebijeenkomsten

Samen met de studenten van het eerste jaar krijg je ook dit jaar een aantal gastlessen over verschillende genres.

Mentorbijeenkomsten

Twee keer per jaar gaan we met je in gesprek over jouw ontwikkeling als scenarist.

Derde jaar - Examensemester september-december

50 minutenscenario

In dit semester werk je onder begeleiding een scenario van 50 minuten uit. Dit kan een single play zijn of een pilot voor een serie. In principe kun je zelf een begeleider kiezen van zowel binnen als buiten de school. Na het afstuderen zul je het plan kunnen pitchen aan mensen uit de filmsector.

Beroepspraktijk

Hoe vind je je weg in de filmwereld? Bij wie klop je aan met een idee of scenario? Wat is de rol van producenten, omroepen en fondsen? Hoe bescherm je jouw werk en werkzaamheden? Hoe bouw je aan een duurzame carrière na de opleiding?
In samenwerking met producenten, omroepdramaturgen, fondsconsulenten, agenten, juristen van het Contractenbureau of de Auteursbond en bestuursleden van het Netwerk scenarioschrijvers.

Examen 

Je eindwerk wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit twee docenten van de school en een extern commissielid. De docenten voeren de beoordelingsgesprekken met studenten.
Studenten die afstuderen ontvangen hun diploma op een feestelijke bijeenkomst.

Workshops

Verdeeld over de 5 semesters krijg je naast de lessen en coaching nog ongeveer 10 verschillende workshops van docenten en gastdocenten. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn o.a. inclusief vertellen, representatie van vrouwen en minderheden, praktische workshops over filmen, monteren en pitchen, en de zogenaamde weerbaarheidsworkshops, waarbij je leert hoe je op een constructieve manier feedback kunt geven én ontvangen.

(*) Voor de programma’s tijdens Go Short, het NFF en IFFR wordt apart betaald, houd rekening met ongeveer 50 euro per festival.