Stichting

De oprichting van de Scenariovakschool kwam mede tot stand dankzij een subsidie van het LIRA fonds.

Net als de Schrijversvakschool maakt de Scenariovakschool deel uit van de Stichting Continuïteit Schrijversvakschool (Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34166027). Dit is een stichting zonder winstoogmerk.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Dhr. Mark Pieters, voorzitter
Dhr. Fedde van Santen, penningmeester
Mw. Renske Hendriksen, secretaris
Dhr. Thomas Verbogt

Het postadres van het bestuur luidt:

Bestuur Stichting Continuïteit Schrijversvakschool
Postbus 92263
1090 AG Amsterdam

Realisatie website: WebLab42