Cursus Scriptontwikkeling & Scriptcoaching

Scenarioschrijvers schrijven hun mooiste scripts, maar werken nooit alleen. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een script is de feedback die scenarioschrijvers krijgen in de verschillende stadia van het schrijfproces. Deze feedback, die zowel mondeling als schriftelijk wordt gegeven, is afkomstig van de verschillende professionals die betrokken zijn bij het maken van de film of de serie.
Cruciaal in het gesprek met de scenarioschrijver is een gemeenschappelijke visie op het script en op de film. De feedback dient immers in de eerste plaats de schrijver in zijn of haar creatieve arbeid en dient de film die men wil maken.

In de cursus Scriptontwikkeling & Scriptcoaching komt zowel de theorie als de praktijk van het ontwikkelen van een script aan bod.
In het theoretische deel worden scripts gelezen en kritisch geanalyseerd, worden verschillende manieren van (visual) storytelling behandeld, komen verschillende genres aan bod en wordt de rol van het publiek in de scriptontwikkeling onderzocht. Hierbij zullen ter illustratie verschillende films, dramaseries en filmfragmenten de revue passeren.
Cruciaal is het ontwikkelen van de analytische vaardigheden om een script kritisch te kunnen lezen.
In het verlengde daarvan behandelen we de samenstelling van een script coverage, zoals dat gevraagd wordt door producenten of zenders.
Tegelijkertijd maken we kennis met de wijze waarop in de praktijk scenarioschrijvers worden begeleid. Hiertoe willen we tijdens de cursus een verbinding leggen met verschillende actieve scriptcoaches, dramaturgen en creatives. In het praktische deel komen de verschillende mogelijke interacties met een scenarioschrijver aan bod en gaat men vervolgens daadwerkelijk een ontwikkelingsgesprek aan met een professionele schrijver over diens of dier script in wording. Je brengt dan in de praktijk wat in de voorbereidende theorie is behandeld: op welke manier en met welke feedback geef je de scenaristen creatieve vleugels? Deze gesprekken met schrijvers worden vervolgens uitvoerig geanalyseerd en geëvalueerd.

De cursus is bedoeld voor alle professionals die in hun samenwerking met de scenarioschrijver een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het script, en voor degenen die dit willen leren. Tevens is de cursus bedoeld voor iedereen die ambieert als scriptcoach of als dramaturg een schrijver bij te staan. Dus (creatieve) producenten, junior-producenten, distributeurs, consulenten en adviseurs van fondsen, commissioning editors en dramaturgen, script editors, de professionals in het creatieve proces, zoals regisseurs, cinematographers, production designers etc., en studenten die zich scriptontwikkeling of coaching van scenarioschrijvers eigen willen maken – voor al dezen is de cursus opgezet.
Het uiteindelijke doel van de cursus is uiteraard om de kwaliteit van de scriptontwikkeling in onze wereld van de film te verbeteren, en om de scenarioschrijvers te helpen hun beste werk neer te zetten.

De cursus wordt gegeven op drie hele zaterdagen, en wel op 21 en 28 mei, en 4 juni.
De tijden zijn van 10 tot 17 uur, met een uur lunchpauze van 13 tot 14 uur.
We ontvangen je inschrijving graag uiterlijk 14 mei.
De kosten bedragen € 495.

De cursus vindt plaats op een van de locaties in Amsterdam, aan Herengracht 274 of Herengracht 613, welke van de twee wordt nog nader bekend gemaakt.
De cursus zal een hybride vorm hebben, voor degenen die om welke reden dan ook online willen deelnemen (via zoom).
Men moet er tenslotte rekening mee houden dat men naast het volgen van de cursus ook tijd vrij moet maken voor opdrachten en voor het lezen en analyseren van scripts.
De cursus wordt gegeven door Ernie Tee. Ernie is een zeer ervaren scriptcoach, die aan een groot aantal speelfilms en televisie-series heeft meegewerkt en vele scenaristen, ook in het buitenland, heeft begeleid in het schrijven van hun scripts. Zie zijn bio: https://www.scenariovakschool.nl/over-ons/medewerkers/ernie-tee

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de cursus.

Realisatie website: WebLab42